HELPpodden - Alt du må vite om juss

Mest om mekling på familievernkontoret

June 8, 2022

Denne episoden handler mest om hvordan mekling i regi av familievernkontoret foregår, om hvordan du kan forberede deg, hva som typisk er tema i en mekling, hva formålet er, og også litt om hva meklingen ikke bør handle om. Vi kommer også kort inn på sentrale begreper som typisk vil være tema i mekling, som foreldreansvar, fast bosted, barnets rett til samvær med begge foreldrene, og sist, men ikke minst, barnets beste. Episoden er ved HELPs advokater Marie Skjervold og Dag Are Børresen. Teknikk: Rasmus Telle. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App