HELPpodden
Forbrukerkjøp - Hvilke rettigheter har du

Forbrukerkjøp - Hvilke rettigheter har du

March 4, 2020

Det er i utgangspunktet ganske trygt å være forbruker i Norge. Loven verner oss og gir oss rettigheter slik at vi kan få hjelp hvis noe er feil med det vi har kjøpt.

Likevel blir det mange saker knyttet til kjøp av varer og tjenester. I denne episoden av HELPpodden snakker advokatene Simen Grønn Kleveland og Dag Are Børresen om hva du kan klage på, og hvordan du klager.

For å gjøre det konkret har vi valgt to eksempler, kjøp av mobiltelefon og bruktbil, og går gjennom rettighetene dine hvis du oppdager feil, og hvordan du går frem for å reklamere eller klage på det du har kjøpt.

Hvem trenger testament

Hvem trenger testament

February 7, 2020

Hvem trenger testament? Hvem trenger det ikke? Og hvordan er arvereglene, egentlig? For ektefeller, samboere og andre.

Er kanskje arvereglene så gode at flertallet av oss ikke trenger å tenke på testament?

Eller er det en myte at det bare er personer med stor formue som trenger testament?

I denne episoden av HELPpodden snakker advokatene Line Karlsen Ask, Marta Frydrych Torkildsen og Dag Are Børresen om arvereglene, og hvordan de slår ut.

 

Gift eller samboer?

Gift eller samboer?

January 16, 2020

Gift eller samboer?
Denne episoden av HELPpodden handler om den økonomiske forskjellen mellom samboere og gifte.

- Økonomisk betyr det mye å gifte seg, sier advokat Ane Torbergsen.
 
Ane er fagansvarlig for familierett i HELP og får henvendelser fra folk i alle faser av samlivsbruddet.

- Når to sier ja til hverandre, sier de også ja til å være forbundet økonomisk.

Stor forskjell
Alt dere tjener mens dere er gift, skal deles hvis dere går fra hverandre. Hvis du starter et firma, skal verdien av det deles ved skilsmissen. Dette er det mange som ikke er klar over. Det samme gjelder sparekontoen din. For å unngå at det blir slik må dere skrive ektepakt.

Slik er det ikke for samboere. Samboere har separate økonomier. Det betyr at hvis du har brukt din inntekt til å kjøpe varige verdier, som et stereoanlegg, skal du ha med deg verdien av dette ut ved bruddet. Dette er blant temaene i denne episoden av HELPpodden.

Konsekvensen av dette er at en ektefelle som har vært hjemme med barn, er bedre stilt ved et brudd enn en samboer som har gjort akkurat det samme. Det er derfor samboeravtale er så viktig, og like viktig er det å søke juridisk råd om hvordan reglene vil slå ut for akkurat deg. Blant annet råder Ane Torbergsen samboerpar der den ene skal være hjemme i en lengre periode, til å tenke gjennom om den som er i arbeid skal bidra til en pensjonsspareavtale for den hjemmeværende. Dette kan advokaten hjelpe dere med. 

Alle sinnsstemninger
Det er stor forskjell mellom de som søker advokathjelp. Noen har ikke rukket å tenke seg om, og kan være i dyp sorg. Andre klarer å snakke sammen, og har lagt en plan.
 
Det viktigste er at du søker råd, så finner du sammen med advokaten din ut hva som må gjøres videre i akkurat din sak.

Hvordan unngå konflikt ved samlivsbrudd

Hvordan unngå konflikt ved samlivsbrudd

January 2, 2020

Advokat Ane Torbergsen er omreisende i regneark, privatøkonomi og løsøre. Hun sørger for at tidligere ektefeller og samboere blir enige om det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd - i flertallet av tilfellene, da.

I HELPpodden snakker hun om hvem som typisk tar kontakt for å få råd, både før, under og etter samlivsbruddet, om hva de lurer på, og om hva hun som advokat kan bidra med for å hindre langvarig konflikt. Og hun understreker at man ikke trenger å forberede seg på noe spesielt før man ringer advokaten. Dere finner sammen ut av hva som må gjøres.

Søk råd
Ane Torbergsen mener at flere kunne ha nytte av å kontakte advokat for å få gode råd, unngå misforståelser og ikke minst få verdifull støtte i en uoversiktlig livssituasjon. 

Derfor er samboeravtale lurt!

Derfor er samboeravtale lurt!

November 28, 2019

HELPpodden lages av advokatene i HELP, landets største advokatmiljø for privatpersoner. I denne episoden snakker Marta Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen om hvorfor samboeravtale er viktig. 

Mange tenker nok at så lenge det står i skjøtet hvem som eier hvor mye av den felles boligen, så trenger de ingen avtale. Det er riktig, så lenge begge er enige om hvem som betaler hvor mye av gjelden. Jobbsituasjonen kan endre seg for den ene eller begge slik at den ene etter hvert betaler mer enn den andre, og derfor bør dere diskutere jevnlig om eierbrøken fortsatt skal være slik det står i skjøtet. 

Gjeld
Et annet poeng er at samboeravtalen kan si noe om hvordan fremtidig gjeld skal fordeles. Tilfeldigheter kan avgjøre at et bestemt lån bare står i den enes navn. Dette kan utløse unødvendig uenighet hvis hensikten egentlig var at lånet skulle deles.

Samboere har ikke anledning til å stifte gjeld for den andre, uten at dette er avtalt. Og det er her samboeravtalen kommer inn i bildet. De fleste samboerkonflikter oppstår mellom par som ikke har avtale. For eksempel kan meningen ha vært at lånet mannen tok opp for å legge nytt tak, skulle deles mellom begge selv om bare den ene står som ansvarlig for lånet. 

Det finnes også mange eksempler på at den ene står som eier av bilen, mens banken har inntatt samboeren i låneavtalen for å skaffe seg best mulig sikkerhet for billånet. Slikt skaper bevisproblemer senere. 

Forberedelse
Når dere skal lage samboeravtale, tenk gjennom hva den enkelte eier alene, hva dere eier sammen, og om det dere anskaffer i fremtiden skal eies sammen eller hver for dere. Dette kan for eksempel gjelde bil eller hytte, uavhengig av hvem som står som eier i skjøtet. Ofte blir det litt tilfeldig hvem som kjøper bil og annet. Uansett kan det være lurt å være bevisst på at dere begge står som eiere av ting dere anskaffer. Skriv det i samboeravtalen, så er det ingen tvil. 

Og jo tidligere i samlivet dere får skrevet avtalen, dess bedre. 

Stor forskjell mellom samboere og gifte
Det du tjener under ekteskapet skal deles likt ved brudd. Det en samboer tjener, tilhører samboeren. Og en samboer kan ikke stifte gjeld for den andre uten at dette er avtalt. 

Denne episoden er god reklame for samboeravtaler! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selge bolig spesial

Selge bolig spesial

November 4, 2019

Bruk megler når du skal selge bolig, sier Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet i denne episoden av HELPpodden.

Denne episoden er en slags "Selge bolig spesial", der avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet diskuterer hva som gjør at boligsalg går galt med HELPs advokater Silje Nesteng Andresen og Dag Are Børresen.

Du får eksempler på villedende markedsføring, og tips om hvordan du som boligselger kan manøvrere for å markedsføre boligen riktig. Overdrivelser er sjelden lurt, og hvis du vet at utsikten snart forsvinner, kan du ikke bruke dette som salgsargument i annonsen. Fremhever du utleiedelen, må den være godkjent som det. Med andre ord: Du skal ikke villede kjøperen.

Vær presis, så er sjansen vesentlig større for at du blir ferdig med handelen ved overtagelsen, og slipper langvarige etterspill. En god tommelfingerregel er å opplyse om alt du selv ville ha interesse av å få vite før kjøpet.

Som kjøper må du sette deg inn i all informasjon om den aktuelle boligen, og still spørsmål om hva du lurer på. Svarene kan du selv oppsummere skriftlig og oversende til megler slik at eventuelle misforståelser kan korrigeres.

 

Barnesaker - hva kan advokaten gjøre for deg

Barnesaker - hva kan advokaten gjøre for deg

October 8, 2019

Slik jobber vi med barnesaker

I denne episoden snakker advokatene Solveig Wangensten Johnsrud, Arne Johan Almeland og Dag Are Børresen om hva en advokat kan bidra med i en sak der foreldre er uenige om barnas samvær med den andre, eller om hvem av foreldrene barnet skal bo hos. Advokatrollen i barnesaker er spesiell nettopp fordi hva som er best for det aktuelle barnet alltid skal ligge til grunn for avtalene som inngås. Dette skiller advokatens rolle i barnesaker fra andre saker advokater forsøker å løse.

Vi håper at du kan få et godt inntrykk av hvordan advokaten går fram for å gjøre seg kjent med hva din sak gjelder, hva en advokat trenger å vite for å gjøre en best mulig jobb for deg, og litt om hva en advokat ikke kan hjelpe til med.

Vi snakker også om hva familievernkontorene gjør, og hva som er suksesskriteriene for at en sak skal kunne løses til barnets beste.

 

Kræsjkurs i husleie

Kræsjkurs i husleie

July 31, 2019

Skal du leie ut leiligheten eller hybelen din? Eller er du på jakt etter et sted å bo selv? Da anbefaler vi denne episoden av HELPpodden. Her får du svar på hva du bør tenke på før og under leieforholdet, og hvordan du bør forberede deg når du skal flytte.

Advokatene Thomas Nygaard, Kathrine Hagen Finrud og Dag Are Børresen snakker blant annet om hva som kan avtales i leiekontrakten, og hva som ikke kan avtales. For eksempel kan ikke utleieren kreve ekstrabetaling for internett. Det er bare strøm, brensel og vann det kan tas ekstra betalt for, i tillegg til husleien. Derimot kan det avtales at leietakeren skal måke snø, og utføre liknende oppgaver.

Og husk at hvis det er noe som skal rettes, fjernes eller ryddes fra utleiers side innen en frist, så må dere avtale dette skriftlig slik at det ikke er tvil om dette senere.

Hvis leiligheten ikke ser bra ut før du flytter inn, er det liten grunn til å tro at dette vil bedre seg i leieperioden hvis det ikke er en tydelig avtale om hva som skal gjøres, og når det skal gjøres.

Det er heller ikke ulovlig å leie ut en sliten leilighet så lenge leietakeren vet hva hun eller han leier.

Skader
Hvem som har vedlikeholdsplikt, kan avtales. Lovens utgangspunkt er at skader på leieobjektet er som regel utleiers ansvar. Men det oppstår ofte uenighet om hvem som har ansvaret for skjolder i vinduskarmen, sprekker i vinduer, ødelagte blandebatterier, og andre typer skader.

Om naboens sønn knuser ruta med fotball, er det normalt utleiers ansvar, mens hvis leietakeren selv står for skaden, må han betale selv.

Oppsigelse
Hva er en saklig oppsigelsesgrunn? Holder det at leietakeren ikke betaler husleia én gang? To ganger? Hva må til? Og hvis leietakeren protesterer på oppsigelsen, hva kan utleier gjøre da? Da skal det nemlig foretas en interesseavveining mellom utleiers behov for å få ut leietakeren, og dennes behov for å få leie videre. Og da kan det tenkes at en gyldig oppsigelsesgrunn blir satt til side.

Dette er noe av det du får vite mer om i denne episoden av HELPpodden, som lages av advokatene i HELP.

 

Hvordan løse en nabokonflikt

Hvordan løse en nabokonflikt

June 20, 2019

Nabokonflikter
Ingen ønsker å krangle med naboen. Mange kommer likevel bort i temaet nabokonflikter, høyst ufrivillig. I denne episoden av HELPpodden snakker HELPs advokater Kathrine Hagen Finrud og Dag Are Børresen om nabokonflikter generelt, om hvordan nabokonflikter kan forebygges og unngås, og om hvorfor de oppstår.

Vi forsøker også å si noe om hvordan en advokat kan bidra til å løse uenighet, og hvordan du kan bruke advokaten din smartest mulig i en nabosak. Vi forteller hva du kan gjøre selv før du eventuelt kontakter andre, og om de ulike metodene for å løse konflikter.  

Om du vil lese mer om temaet, finner du mer stoff her.  

Hvem arver hytta?

Hvem arver hytta?

May 22, 2019

Mange blir skuffet når de oppdager at all dugnaden og investeringene på familiehytta ikke gir fordeler i arveoppgjøret. 

Etter ny arvelov, som ble vedtatt 9. mai 2019, og som forventes å tre i kraft neste år,  får eieren muligheten til å testamentere hytta til en bestemt arving, mot at denne kompenserer øvrige arvinger hvis boet ikke er stort nok til at alle får likt. Dette er en klar forbedring fra dagens lov, mener advokatene Martha Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen. 

I denne episoden snakker vi også om en utbredt misforståelse, nemlig at den av barna som bruker og pusser opp familiehytta får bedre rettigheter til hytta enn andre søsken, i arveoppgjøret. 

- Da må du sikre deg på annet vis, sier Marta Frydrych Torkildsen.

Skaff deg en skriftlig avtale om at innsatsen og investeringene skal kompenseres. 

- Du har jo hatt stor glede av hytta i mange år.  

Gode råd til arvingene

  • Snakk med foreldre og øvrige søsken om hva du ønsker og tenker
  • Har du bidratt økonomisk eller på annet vis på hytta, snakk med foreldrene dine om hvordan dette skal kompenseres, og skriv en avtale 
  • Om søsken tenker at dere skal eie hytta sammen i fremtiden, tenk dere godt om. Sameie krever raushet fra alle involverte

Gode råd til foreldre

  • Snakk med barna om hva dere ønsker
  • Ikke trekk barnas partnere og ektefeller inn i diskusjonen
  • Skriv testament. I ny arvelov, som ventes å tre i kraft i 2020, kan du testamentere hytta til ett av barna, mot at den som får hytta kompenserer de andre tilsvarende, hvis boet ikke er stort nok til at alle får likt

 

 

Play this podcast on Podbean App