HELPpodden
Skrive under på nabovarselet?

Skrive under på nabovarselet?

April 9, 2019

I denne episoden snakker vi om nabovarsler, byggesaker og hva du som nabo kan påvirke. Vi kommer også inn på hva du ikke trenger å bruke tid på, det vil si hvilke innsigelser du nok ikke kommer noen vei med. 

Mange er også i tvil om de i det hele tatt bør undertegne nabovarselet. Da er det viktig å vite hva du undertegner på. Det er nemlig to rubrikker. Det er helt ufarlig å signere på at du har mottatt nabovarselet. Men i den andre rubrikken skal du signere på om du aksepterer det foreslåtte tiltaket. Her anbefaler vi sterkt at du setter deg inn i hva naboen foreslår, før du signerer. Etterpå kan det være for sent. 

Nabovarselet signaliserer starten på kommunens saksbehandling. Har du innsigelser, så kom med dem. Deretter vil kommunen fatte et vedtak. Deretter har du mulighet til å klage. 

Feilen mange gjør når de ønsker å klage på naboens byggeprosjekt, er at argumentasjonen blir for personlig istedenfor at de tar i bruk de saklige argumentene som er å finne i hensynplaner og lignende retningslinjer for området. I slike situasjoner kan det være nyttig å oppsøke advokat. Det trenger ikke å koste mye.

 

 

Ny i HELP

Ny i HELP

January 5, 2019

Denne episoden er mest for deg som vil vite mer om hvordan det er å jobbe som advokat i HELP. Her forteller vi hvordan du blir tatt i mot som nyansatt, og om hvordan vi prøver å tilrettelegge for god faglig utvikling i et ungt og sosialt arbeidsmiljø. Vi håper at dette lille innblikket i arbeidshverdagen gjør at du får lyst til å bli bedre kjent med oss. I så fall kan du gjerne melde din interesse for å jobbe i HELP på hjemmesidene våre, help.no. 

HELPs arvepodd del 5 Uskifte

HELPs arvepodd del 5 Uskifte

January 5, 2019

Lengstlevende ektefelle eller samboer med felles barn kan velge å sitte i uskifte. Det betyr at de låner avdødes formue, med visse begrensninger i hva de kan gjøre med verdiene. 

Den som sitter i uskifte kan for eksempel ikke gi bort fast eiendom eller større gaver. Det er ikke anledning til å sitte i uskifte med særkullsbarn, uten deres samtykke. Et slikt samtykke kan imidlertid være en stor ulempe for særkullsbarna. Blant annet mister de innsyn i hvordan formuen forvaltes, og det blir ofte dårlig stemning i forholdet mellom lengstlevende og avdødes barn. Den som har økonomi til det, vil ofte ha mye igjen for å gjennomføre skiftet.  

HELPs arvepodd del 4 Forskudd på arv

HELPs arvepodd del 4 Forskudd på arv

January 5, 2019

Forskudd på arv
HELPs arvepodd lages av advokatene i HELP, ved Marta Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen.

Unødvendige konflikter oppstår fordi den som gir en gave ikke er tydelig på om gaven kun skal være en gave, eller være et forskudd på fremtidig arv. I så fall skal øvrige arvinger kompenseres når arven senere skal fordeles. 

Det er også viktig at giveren har tenkt på om verdien av gaven skal oppjusteres, for eksempel i tråd med konsumprisindeksen. Mange konflikter oppstår også når fast eiendom gis som forskudd på arv. Fordi fast eiendom kan stige mye i verdi, er det viktig at eieren uttrykker tydelig om verdistigning skal tas med den dagen arven skal fordeles. 

Den som sitter i uskifte har mindre frihet til å gi forskudd på arv og gaver enn andre. 

 

HELPs arvepodd del 3 Ektepakt

HELPs arvepodd del 3 Ektepakt

January 5, 2019

HELPs arvepodd lages av advokatene i HELP, ved Marta Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen. 

Denne episoden handler om hva en ektepakt er, hva som kan avtales og ikke avtales. Stadig flere yngre inngår ektepakt. Dette kan ha noe å gjøre med at flere yngre enn før har formue, men advokatene har også tro på at langvarige samboerskap har gjort at samboerne ikke ønsker å påføre hverandre større gjeldsansvar som gifte, enn de hadde mens de var samboere. Når man gifter seg, skal nemlig gjeld også deles, med mindre partene avtaler noe annet. 

Ektepakten er ekteskapets samboeravtale, en avtale som regulerer formuesforholdet mellom partene. Og hvis partene ønsker helt eller delvis særeie for den ene eller begge, må dette avtales i ektepakt. 

 

 

HELPpodden HELPs arvepodd del 2 Samboeres arverett

HELPpodden HELPs arvepodd del 2 Samboeres arverett

December 10, 2018

Hva arver samboere?

Samboere har ikke samme arverett etter hverandre som ektefeller. Mange får dessverre en ubehagelig overraskelse her. Samboere med felles barn arver snaut 400 000 kroner etter hverandre. Samboere uten felles barn arver ingenting. 

HELPs advokater råder alle samboere til å inngå samboeravtale og skrive et gjensidig testament. Dette hjelper en advokat dere gjerne med. Advokatene Line Karlsen Ask og Marta Frydrych Torkildsen møter mange samboere som ikke kan bli boende i parets felles bolig fordi det viser seg at avdøde eide boligen alene, og de hadde bare en muntlig avtale om hva som skulle skje hvis en av dem døde. Problemet er at den eneste som visste hva de hadde avtalt, er borte, og arvingene tar over. 

Vårt råd til samboere er å skrive samboeravtale og gjensidig testament. Mange arvinger lar gjenlevende samboer få bo i det som var parets felles bolig. Da er det vanlig å knytte betingelser til boretten. De viktigste tingene arvingene bør tenke på, er leiens størrelse (markedsleie er for upresist og skaper konflikter), hvordan den skal reguleres, hvem som skal ha vedlikeholdsplikten for boligen, med mer. Det er også vanlig å bestemme at lengstlevende ikke kan ta opp lån med pant i boligen, eller selge. 

 

HELPs arvepodd del 1 Fremtidsfullmakt

HELPs arvepodd del 1 Fremtidsfullmakt

December 10, 2018

Foreldre på aldershjem

Hvis alle foreldre lager en fremtidsfullmakt mens de fortsatt er i stand til å ta vare på seg selv, spares etterkommere for bekymring og usikkerhet. Fremtidsfullmakten gir deg også muligheten til å bestemme hva som skal skje med formuen din på en annen måte enn om Fylkesmannen skal utpeke en verge for å styre økonomien din. Da får heller ikke barna anledning til å nyte godt av et forskudd på arv, som sannsynligvis kan komme godt med. En verge får ikke nødvendigvis lov til å dele ut penger til seg selv eller andre etter å ha solgt unna fast eiendom. Beløpet blir stående på konto så lenge foreldrene er i live. 

Innhold
Fullmakten bør inneholde hva som skal skje med fast eiendom. Skal boligen selges? Du kan også skrive om du ønsker at bestemte personer skal få kjøpe den. 

Fullmakten bør også inneholde en bestemmelse om jule- og bursdagsgaver, eventuelt bryllupsgaver. Skal alle få samme beløp?

Endelig kan det være fornuftig å sette av penger til egen begravelse, og glem ikke portvinspenger slik at du har noe å kose deg med på aldershjemmet!

Det kan også være fornuftig at fullmakten sier noe om honoraret til fullmektigen, og at kontoutskrifter skal gjøres tilgjengelige for arvingene en gang i året. Dette sikrer åpenhet rundt hva som skjer med foreldres formue. 

Fullmakten har strenge formkrav, og det kan være en fordel om både fastlege og samtlige barn signerer. Dette forankrer prosessen hos alle involverte, og kan hindre konflikt i ettertid. 

Fullmakten trer i kraft når fastlegen bekrefter at giveren ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Det er lurt om fullmakten gir fullmektigen tillatelse til å innhente en slik bekreftelse fra fastlegen. 

HELPpodden Ny på boligmarkedet 7 Etter overtakelsen

HELPpodden Ny på boligmarkedet 7 Etter overtakelsen

October 2, 2018

Har kjøper noen plikter etter at hun eller han har overtatt nøklene til den nye boligen? Hva sier avhendingsloven om hva kjøper bør gjøre, så snart huset er overtatt? Hvordan reklamerer man på feil, og hvor dårlig tid har man på å gjøre det?

Husk at det er før alle møbler kommer på plass at du har muligheten til å undersøke boligen ordentlig. 

HELPs podkast, HELPpodden, lages av advokatene i HELP, og i denne episoden snakker vi om tiden etter overtakelsen.

HELPpodden - Ny på boligmarkedet 6: Den store dagen! Overtakelsen

HELPpodden - Ny på boligmarkedet 6: Den store dagen! Overtakelsen

September 11, 2018

HELPs podkast lages av advokatene i HELP. I denne episoden snakker vi om hva som skal skje på overtakelsen. Det er lett å glemme å gå nøye gjennom boligen i gleden over at du får nøklene til det nye hjemmet ditt.

Husk at dette som regel er første gang du ser boligen uten møbler, og det betyr at du først nå har muligheten til å undersøke skikkelig. Er det noen fuktmerker der den høye reolen sto, eller der gulvteppet lå?

Hvis du legger merke til noe på overtakelsen, som du tror kan avvike fra avtalen, skriv en kort merknad om dette i overtakelsesprotokollen, og skriv at du tar forbehold om å fremme krav på bakgrunn av dette. Da viser du at du ikke aksepterer boligens nåværende tilstand automatisk. 

Så må du så snart som mulig sørge for å finne ut hva som er galt, og hvordan dette kan utbedres i etterkant. Med andre ord er overtakelsesprotokollen mye mer enn bare et skjema for å lese av strøm- og vannmåleren. Det er også en fullmakt til megler om å betale ut kjøpesummen til selger. 

Lykke til med overtakelsen! 

HELPpodden - Ny på boligmarkedet 5: ABC til boligvisningen

HELPpodden - Ny på boligmarkedet 5: ABC til boligvisningen

September 5, 2018

I denne episoden av Ny på boligmarkedet snakker vi om hvordan du bruker boligvisningen best mulig. 

Vær forberedt. Les salgsoppgaven, og still spørsmål på visningen hvis det er noe du ikke forstår. Be gjerne om skriftlig svar. Om ikke annet kan det være nyttig å sende en oppsummerende e-post til megler i etterkant av visningen hvis du mener det ble gitt sentrale opplysninger i det dere snakket om. Så får megler anledning til å korrigere eventuelle misforståelser. 

Konsentrer deg om bygningsdelene som oftest skaper problemer, det vil si de stedene hvor fuktskader normalt oppstår:

  • Bad
  • Tak
  • Kjeller
  • Kjøkken

HELPs podkast lages av advokatene i HELP Forsikring.