HELPpodden
Samboeres arverett

Samboeres arverett

December 10, 2018

Hva arver samboere?

Samboere har ikke samme arverett etter hverandre som ektefeller. Mange får dessverre en ubehagelig overraskelse her. Samboere med felles barn arver snaut 400 000 kroner etter hverandre. Samboere uten felles barn arver ingenting. 

HELPs advokater råder alle samboere til å inngå samboeravtale og skrive et gjensidig testament. Dette hjelper en advokat dere gjerne med. Advokatene Line Karlsen Ask og Marta Frydrych Torkildsen møter mange samboere som ikke kan bli boende i parets felles bolig fordi det viser seg at avdøde eide boligen alene, og de hadde bare en muntlig avtale om hva som skulle skje hvis en av dem døde. Problemet er at den eneste som visste hva de hadde avtalt, er borte, og arvingene tar over. 

Vårt råd til samboere er å skrive samboeravtale og gjensidig testament. Mange arvinger lar gjenlevende samboer få bo i det som var parets felles bolig. Da er det vanlig å knytte betingelser til boretten. De viktigste tingene arvingene bør tenke på, er leiens størrelse (markedsleie er for upresist og skaper konflikter), hvordan den skal reguleres, hvem som skal ha vedlikeholdsplikten for boligen, med mer. Det er også vanlig å bestemme at lengstlevende ikke kan ta opp lån med pant i boligen, eller selge. 

 

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

December 10, 2018

Foreldre på aldershjem

Hvis alle foreldre lager en fremtidsfullmakt mens de fortsatt er i stand til å ta vare på seg selv, spares etterkommere for bekymring og usikkerhet. Fremtidsfullmakten gir deg også muligheten til å bestemme hva som skal skje med formuen din på en annen måte enn om Fylkesmannen skal utpeke en verge for å styre økonomien din. Da får heller ikke barna anledning til å nyte godt av et forskudd på arv, som sannsynligvis kan komme godt med. En verge får ikke nødvendigvis lov til å dele ut penger til seg selv eller andre etter å ha solgt unna fast eiendom. Beløpet blir stående på konto så lenge foreldrene er i live. 

Innhold
Fullmakten bør inneholde hva som skal skje med fast eiendom. Skal boligen selges? Du kan også skrive om du ønsker at bestemte personer skal få kjøpe den. 

Fullmakten bør også inneholde en bestemmelse om jule- og bursdagsgaver, eventuelt bryllupsgaver. Skal alle få samme beløp?

Endelig kan det være fornuftig å sette av penger til egen begravelse, og glem ikke portvinspenger slik at du har noe å kose deg med på aldershjemmet!

Det kan også være fornuftig at fullmakten sier noe om honoraret til fullmektigen, og at kontoutskrifter skal gjøres tilgjengelige for arvingene en gang i året. Dette sikrer åpenhet rundt hva som skjer med foreldres formue. 

Fullmakten har strenge formkrav, og det kan være en fordel om både fastlege og samtlige barn signerer. Dette forankrer prosessen hos alle involverte, og kan hindre konflikt i ettertid. 

Fullmakten trer i kraft når fastlegen bekrefter at giveren ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Det er lurt om fullmakten gir fullmektigen tillatelse til å innhente en slik bekreftelse fra fastlegen. 

Ny på boligmarkedet 7: Etter overtakelsen

Ny på boligmarkedet 7: Etter overtakelsen

October 2, 2018

Har kjøper noen plikter etter at hun eller han har overtatt nøklene til den nye boligen? Hva sier avhendingsloven om hva kjøper bør gjøre, så snart huset er overtatt? Hvordan reklamerer man på feil, og hvor dårlig tid har man på å gjøre det?

Husk at det er før alle møbler kommer på plass at du har muligheten til å undersøke boligen ordentlig. 

HELPs podkast, HELPpodden, lages av advokatene i HELP, og i denne episoden snakker vi om tiden etter overtakelsen.

Ny på boligmarkedet 6: Den store dagen! Overtakelsen

Ny på boligmarkedet 6: Den store dagen! Overtakelsen

September 11, 2018

HELPs podkast lages av advokatene i HELP. I denne episoden snakker vi om hva som skal skje på overtakelsen. Det er lett å glemme å gå nøye gjennom boligen i gleden over at du får nøklene til det nye hjemmet ditt.

Husk at dette som regel er første gang du ser boligen uten møbler, og det betyr at du først nå har muligheten til å undersøke skikkelig. Er det noen fuktmerker der den høye reolen sto, eller der gulvteppet lå?

Hvis du legger merke til noe på overtakelsen, som du tror kan avvike fra avtalen, skriv en kort merknad om dette i overtakelsesprotokollen, og skriv at du tar forbehold om å fremme krav på bakgrunn av dette. Da viser du at du ikke aksepterer boligens nåværende tilstand automatisk. 

Så må du så snart som mulig sørge for å finne ut hva som er galt, og hvordan dette kan utbedres i etterkant. Med andre ord er overtakelsesprotokollen mye mer enn bare et skjema for å lese av strøm- og vannmåleren. Det er også en fullmakt til megler om å betale ut kjøpesummen til selger. 

Lykke til med overtakelsen! 

Ny på boligmarkedet 5: ABC til boligvisningen

Ny på boligmarkedet 5: ABC til boligvisningen

September 5, 2018

I denne episoden av Ny på boligmarkedet snakker vi om hvordan du bruker boligvisningen best mulig. 

Vær forberedt. Les salgsoppgaven, og still spørsmål på visningen hvis det er noe du ikke forstår. Be gjerne om skriftlig svar. Om ikke annet kan det være nyttig å sende en oppsummerende e-post til megler i etterkant av visningen hvis du mener det ble gitt sentrale opplysninger i det dere snakket om. Så får megler anledning til å korrigere eventuelle misforståelser. 

Konsentrer deg om bygningsdelene som oftest skaper problemer, det vil si de stedene hvor fuktskader normalt oppstår:

  • Bad
  • Tak
  • Kjeller
  • Kjøkken

HELPs podkast lages av advokatene i HELP Forsikring.

Ny på boligmarkedet 4: Skjeggkre har skapt rekordmange boligsaker på kort tid, men hva er det?

Ny på boligmarkedet 4: Skjeggkre har skapt rekordmange boligsaker på kort tid, men hva er det?

September 4, 2018

I serien Ny på boligmarkedet tar vi opp vanlige spørsmål, begreper og problemer som kan dukke opp for deg som er på boligjakt. Denne episoden handler om skjeggkre, som er en ny type saker HELPs advokater har sett mange av det siste året, og som kan skape store saker fordi insektene foreløpig er umulige å bli kvitt.

HELP Forsikrings podcast lages av HELPs advokater, Norges største advokatmiljø for folk flest.

 

Ny på boligmarkedet 3: Hva står i salgsdokumentene

Ny på boligmarkedet 3: Hva står i salgsdokumentene

September 3, 2018

Når du er på boligjakt, vil du raskt støte på salgsoppgave, egenerklæringsskjema, boligsalgsrapport eller verditakst. Hvordan bør du lese dem? Og hva gjør du hvis opplysningene i ett dokument ikke stemmer overens med det som står i et annet?  

I serien Ny på boligmarkedet forsøker vi å gjøre de sentrale ord, uttrykk og hendelser ved boligkjøp tilgjengelig for folk flest. HELPs podkast lages av advokatene i HELP Forsikring.

Ny på boligmarkedet 2: Borettslag eller sameie?

Ny på boligmarkedet 2: Borettslag eller sameie?

September 2, 2018

I Ny på boligmarkedet denne gangen snakker vi om hva som skiller borettslag fra sameier, med mer. 

I begge tilfeller har beboer ansvaret for det indre vedlikeholdet av boligen. Før boligkjøpet bør du sjekke borettslagets økonomi. Er laget med i sikringsordningen? Hva er eventuelt årsaken til at borettslaget ikke er det? Sjekk med megler!

HELPs podkast lages av advokatene i HELP Forsikring.

Ny på boligmarkedet 1: Forbered deg til boligkjøpet

Ny på boligmarkedet 1: Forbered deg til boligkjøpet

September 1, 2018

I denne episoden av Ny på boligmarkedet snakker vi om de helt grunnleggende forberedelsene du må gjøre før du går ut på boligmarkedet. Hva er de økonomiske rammene dine, og hvorfor er det dumt å by på en bolig med et forbehold om finansiering. Du bør snakke med banken og sikre deg et finansieringsbevis før du går på visning. 

Finn-annonsen forteller bare en liten del om boligen og er en liten reklamesnutt for all info som finnes i salgsoppgaven. Men det klare rådet fra advokat og fagsjef i HELP, Silje Nesteng Andresen, er at du MÅ lese all informasjon før du går på visning. Alltid. 

HELPs podkast lages av advokatene i HELP Forsikring.