HELPpodden

Hvor går grensa?

May 3, 2019

Denne episoden av HELPpodden handler om eiendomsgrenser, om hvordan du går frem hvis du lurer på hvor tomtegrensene går, eller hvis du er uenig med naboen om hva som er de riktige grensene. 

  • Hva gjør du hvis du ikke vet hvor grensa går? 
  • Hva forteller kommunale kart, og hva kan du finne ut på seeiendom.no?
  • Hvordan kan du gå frem for å flytte grensa mot naboen?
  • Hva gjør du hvis du ikke blir enig med naboen om hvor grensa går, eller burde gå?
  • Hvordan fungerer jordskifteretten?
  • Trenger du advokat for å få saken din behandlet der?

HELPs advokater Kathrine Hagen Finrud, Thomas Nygaard og Dag Are Børresen snakker også om hvordan du går fram overfor kommunen hvis dere faktisk blir enig med naboen om å flytte grensene. Vi tar også for oss hva slags saker jordskifteretten behandler, hva den kan brukes til, og om hvordan du går fram hvis du ikke blir enig med naboen om hvor grensene går.