HELPpodden

Hvem arver hytta?

May 22, 2019

Mange blir skuffet når de oppdager at all dugnaden og investeringene på familiehytta ikke gir fordeler i arveoppgjøret. 

Etter ny arvelov, som ble vedtatt 9. mai 2019, og som forventes å tre i kraft neste år,  får eieren muligheten til å testamentere hytta til en bestemt arving, mot at denne kompenserer øvrige arvinger hvis boet ikke er stort nok til at alle får likt. Dette er en klar forbedring fra dagens lov, mener advokatene Martha Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen. 

I denne episoden snakker vi også om en utbredt misforståelse, nemlig at den av barna som bruker og pusser opp familiehytta får bedre rettigheter til hytta enn andre søsken, i arveoppgjøret. 

- Da må du sikre deg på annet vis, sier Marta Frydrych Torkildsen.

Skaff deg en skriftlig avtale om at innsatsen og investeringene skal kompenseres. 

- Du har jo hatt stor glede av hytta i mange år.  

Gode råd til arvingene

  • Snakk med foreldre og øvrige søsken om hva du ønsker og tenker
  • Har du bidratt økonomisk eller på annet vis på hytta, snakk med foreldrene dine om hvordan dette skal kompenseres, og skriv en avtale 
  • Om søsken tenker at dere skal eie hytta sammen i fremtiden, tenk dere godt om. Sameie krever raushet fra alle involverte

Gode råd til foreldre

  • Snakk med barna om hva dere ønsker
  • Ikke trekk barnas partnere og ektefeller inn i diskusjonen
  • Skriv testament. I ny arvelov, som ventes å tre i kraft i 2020, kan du testamentere hytta til ett av barna, mot at den som får hytta kompenserer de andre tilsvarende, hvis boet ikke er stort nok til at alle får likt