HELPpodden

Ektepakt

January 5, 2019

HELPs arvepodd lages av advokatene i HELP, ved Marta Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen. 

Denne episoden handler om hva en ektepakt er, hva som kan avtales og ikke avtales. Stadig flere yngre inngår ektepakt. Dette kan ha noe å gjøre med at flere yngre enn før har formue, men advokatene har også tro på at langvarige samboerskap har gjort at samboerne ikke ønsker å påføre hverandre større gjeldsansvar som gifte, enn de hadde mens de var samboere. Når man gifter seg, skal nemlig gjeld også deles, med mindre partene avtaler noe annet. 

Ektepakten er ekteskapets samboeravtale, en avtale som regulerer formuesforholdet mellom partene. Og hvis partene ønsker helt eller delvis særeie for den ene eller begge, må dette avtales i ektepakt.