HELPpodden

Fremtidsfullmakt

December 10, 2018

Foreldre på aldershjem

Hvis alle foreldre lager en fremtidsfullmakt mens de fortsatt er i stand til å ta vare på seg selv, spares etterkommere for bekymring og usikkerhet. Fremtidsfullmakten gir deg også muligheten til å bestemme hva som skal skje med formuen din på en annen måte enn om Fylkesmannen skal utpeke en verge for å styre økonomien din. Da får heller ikke barna anledning til å nyte godt av et forskudd på arv, som sannsynligvis kan komme godt med. En verge får ikke nødvendigvis lov til å dele ut penger til seg selv eller andre etter å ha solgt unna fast eiendom. Beløpet blir stående på konto så lenge foreldrene er i live. 

Innhold
Fullmakten bør inneholde hva som skal skje med fast eiendom. Skal boligen selges? Du kan også skrive om du ønsker at bestemte personer skal få kjøpe den. 

Fullmakten bør også inneholde en bestemmelse om jule- og bursdagsgaver, eventuelt bryllupsgaver. Skal alle få samme beløp?

Endelig kan det være fornuftig å sette av penger til egen begravelse, og glem ikke portvinspenger slik at du har noe å kose deg med på aldershjemmet!

Det kan også være fornuftig at fullmakten sier noe om honoraret til fullmektigen, og at kontoutskrifter skal gjøres tilgjengelige for arvingene en gang i året. Dette sikrer åpenhet rundt hva som skjer med foreldres formue. 

Fullmakten har strenge formkrav, og det kan være en fordel om både fastlege og samtlige barn signerer. Dette forankrer prosessen hos alle involverte, og kan hindre konflikt i ettertid. 

Fullmakten trer i kraft når fastlegen bekrefter at giveren ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Det er lurt om fullmakten gir fullmektigen tillatelse til å innhente en slik bekreftelse fra fastlegen.