HELPpodden

Ny på boligmarkedet 7: Etter overtakelsen

October 2, 2018

Har kjøper noen plikter etter at hun eller han har overtatt nøklene til den nye boligen? Hva sier avhendingsloven om hva kjøper bør gjøre, så snart huset er overtatt? Hvordan reklamerer man på feil, og hvor dårlig tid har man på å gjøre det?

Husk at det er før alle møbler kommer på plass at du har muligheten til å undersøke boligen ordentlig. 

HELPs podkast, HELPpodden, lages av advokatene i HELP, og i denne episoden snakker vi om tiden etter overtakelsen.