HELPpodden

Ny på boligmarkedet 6: Den store dagen! Overtakelsen

September 11, 2018

HELPs podkast lages av advokatene i HELP. I denne episoden snakker vi om hva som skal skje på overtakelsen. Det er lett å glemme å gå nøye gjennom boligen i gleden over at du får nøklene til det nye hjemmet ditt.

Husk at dette som regel er første gang du ser boligen uten møbler, og det betyr at du først nå har muligheten til å undersøke skikkelig. Er det noen fuktmerker der den høye reolen sto, eller der gulvteppet lå?

Hvis du legger merke til noe på overtakelsen, som du tror kan avvike fra avtalen, skriv en kort merknad om dette i overtakelsesprotokollen, og skriv at du tar forbehold om å fremme krav på bakgrunn av dette. Da viser du at du ikke aksepterer boligens nåværende tilstand automatisk. 

Så må du så snart som mulig sørge for å finne ut hva som er galt, og hvordan dette kan utbedres i etterkant. Med andre ord er overtakelsesprotokollen mye mer enn bare et skjema for å lese av strøm- og vannmåleren. Det er også en fullmakt til megler om å betale ut kjøpesummen til selger. 

Lykke til med overtakelsen!