HELPpodden

Ny på boligmarkedet 2: Borettslag eller sameie?

September 2, 2018

I Ny på boligmarkedet denne gangen snakker vi om hva som skiller borettslag fra sameier, med mer. 

I begge tilfeller har beboer ansvaret for det indre vedlikeholdet av boligen. Før boligkjøpet bør du sjekke borettslagets økonomi. Er laget med i sikringsordningen? Hva er eventuelt årsaken til at borettslaget ikke er det? Sjekk med megler!

HELPs podkast lages av advokatene i HELP Forsikring.