HELPpodden

Derfor er samboeravtale lurt!

November 28, 2019

HELPpodden lages av advokatene i HELP, landets største advokatmiljø for privatpersoner. I denne episoden snakker Marta Frydrych Torkildsen, Line Karlsen Ask og Dag Are Børresen om hvorfor samboeravtale er viktig. 

Mange tenker nok at så lenge det står i skjøtet hvem som eier hvor mye av den felles boligen, så trenger de ingen avtale. Det er riktig, så lenge begge er enige om hvem som betaler hvor mye av gjelden. Jobbsituasjonen kan endre seg for den ene eller begge slik at den ene etter hvert betaler mer enn den andre, og derfor bør dere diskutere jevnlig om eierbrøken fortsatt skal være slik det står i skjøtet. 

Gjeld
Et annet poeng er at samboeravtalen kan si noe om hvordan fremtidig gjeld skal fordeles. Tilfeldigheter kan avgjøre at et bestemt lån bare står i den enes navn. Dette kan utløse unødvendig uenighet hvis hensikten egentlig var at lånet skulle deles.

Samboere har ikke anledning til å stifte gjeld for den andre, uten at dette er avtalt. Og det er her samboeravtalen kommer inn i bildet. De fleste samboerkonflikter oppstår mellom par som ikke har avtale. For eksempel kan meningen ha vært at lånet mannen tok opp for å legge nytt tak, skulle deles mellom begge selv om bare den ene står som ansvarlig for lånet. 

Det finnes også mange eksempler på at den ene står som eier av bilen, mens banken har inntatt samboeren i låneavtalen for å skaffe seg best mulig sikkerhet for billånet. Slikt skaper bevisproblemer senere. 

Forberedelse
Når dere skal lage samboeravtale, tenk gjennom hva den enkelte eier alene, hva dere eier sammen, og om det dere anskaffer i fremtiden skal eies sammen eller hver for dere. Dette kan for eksempel gjelde bil eller hytte, uavhengig av hvem som står som eier i skjøtet. Ofte blir det litt tilfeldig hvem som kjøper bil og annet. Uansett kan det være lurt å være bevisst på at dere begge står som eiere av ting dere anskaffer. Skriv det i samboeravtalen, så er det ingen tvil. 

Og jo tidligere i samlivet dere får skrevet avtalen, dess bedre. 

Stor forskjell mellom samboere og gifte
Det du tjener under ekteskapet skal deles likt ved brudd. Det en samboer tjener, tilhører samboeren. Og en samboer kan ikke stifte gjeld for den andre uten at dette er avtalt. 

Denne episoden er god reklame for samboeravtaler!