HELPpodden

Barnesaker - hva kan advokaten gjøre for deg

October 8, 2019

Slik jobber vi med barnesaker

I denne episoden snakker advokatene Solveig Wangensten Johnsrud, Arne Johan Almeland og Dag Are Børresen om hva en advokat kan bidra med i en sak der foreldre er uenige om barnas samvær med den andre, eller om hvem av foreldrene barnet skal bo hos. Advokatrollen i barnesaker er spesiell nettopp fordi hva som er best for det aktuelle barnet alltid skal ligge til grunn for avtalene som inngås. Dette skiller advokatens rolle i barnesaker fra andre saker advokater forsøker å løse.

Vi håper at du kan få et godt inntrykk av hvordan advokaten går fram for å gjøre seg kjent med hva din sak gjelder, hva en advokat trenger å vite for å gjøre en best mulig jobb for deg, og litt om hva en advokat ikke kan hjelpe til med.

Vi snakker også om hva familievernkontorene gjør, og hva som er suksesskriteriene for at en sak skal kunne løses til barnets beste.